Artists by alphabet  

Clannad Lyrics

Clannad - Na Laethe Bhi Lyrics

Do chomhra 's do chairdeas
Ba mhian liom I gconai
's oro gra mo chroi
Scealta is amhrain
Go haosta le sleibhte
Cruaidh 's croga le haois
Slan le na laethe a bhi seal go haerach
Slan le na laethe bhi
Slan leis an oiche
A casadh orainn do'n chead uair
Slan le na laethe bhi
Ag amharc are an fharraige
's an ghrian are a'tsaile
's oro gra mo chroi
Scealta fa Bhalar
'sna tri Mic Ua gCorra
Oileain seanda mar fhis
Bi Liom a storin
Samhradh go Geimhreadh
Run mo mhile stor