Artists by alphabet  

Clannad Lyrics

Clannad - Ri Na Cruinne Lyrics

Ri na cruinne
Ta na daoine ag milleadh
An chine daonna
Nil muid curamach go leor

(a) ri na cruinne
Ta'n duira scriosadh
O bhliain go bliain
Nil muid faichilleach go leor
Muscail are misneadh
Frid an domhain
Muscail are misneach
Trid an domhan
Muscail are misneach
Trid an domhan mhor